Pályázati felhívás

Vizsgáztató és Feladatfejlesztő

Ismerje meg azokat a követelményeket, amelyeknek mindenképp meg kell felelnie ahhoz, hogy megkezdhessük a közös munkát!

Pályázati felhívás

Jegyző

Ismerje meg azokat a követelményeket, amelyeknek mindenképp meg kell felelnie ahhoz, hogy megkezdhessük a közös munkát!

Pályázati felhívás

Vizsgáztató és Feladatfejlesztő

Ismerje meg azokat a követelményeket, amelyeknek mindenképp meg kell felelnie ahhoz, hogy megkezdhessük a közös munkát!

Pályázati felhívás

Jegyző

Ismerje meg azokat a követelményeket, amelyeknek mindenképp meg kell felelnie ahhoz, hogy megkezdhessük a közös munkát!

Jelentkezés folyamata

1.

A jelentkező kitölti a

    • Jelentkezési űrlapot,
    • hiánytalanul feltölti a megadott dokumentumokat és
    • elfogadja a szükséges nyilatkozatokat

Vizsgáztatók

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat feltöltése.

Jegyzők

Legalább érettségi végzettséggel kell rendelkeznie. Előnyt jelent korábbi szakmai vizsgá(ko)n szerzett jegyzői tapasztalat, ezért kérjük az önéletrajzban a jelentkező térjen ki korábbi jegyzői munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is.  Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását.

2.

A Vizsgaközpont az adatfeldolgozás után értesítést küld a jelölt számára a pályázata elbírálásáról.

3.

Sikeres pályázat esetén a jelentkező bekerül a Vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy feladatfejlesztő szakértői, illetve jegyzői képzések névjegyzékébe.

4.

A vizsgaközpont akkreditációját követően kerül kitűzésre a vizsgáztatói-, illetve szakértői képzések időpontja.

5.

Az Erkölcsi bizonyítványt a képzés sikeres elvégzése után, az első megbízás alkalmával kérünk.

trans-600x800.png

Jelentkezés vizsgáztatónak

Várjuk azon szakembereket, akikkel közösen fejleszthetjük vizsgafeladatainkat és együtt valósíthatjuk meg a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő vizsgáinkat.

trans-600x800.png

Jelentkezés jegyzőnek

Várjuk azon szakembereket, akik csapatunk proaktív, felelősségteljes tagjaként fontos feladatuknak tekintik vizsgáink megvalósításának dokumentálását. 

trans-600x800.png

Jelentkezés vizsgáztatónak

Várjuk azon szakembereket, akikkel közösen fejleszthetjük vizsgafeladatainkat és együtt valósíthatjuk meg a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő vizsgáinkat.

trans-600x800.png

Jelentkezés jegyzőnek

Várjuk azon szakembereket, akik csapatunk proaktív, felelősségteljes tagjaként fontos feladatuknak tekintik vizsgáink megvalósításának dokumentálását.
Jelentekezzen e-mailen keresztül! 

Adatváltozás bejelentő

Fontos linkek

INNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONT

INNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONT

Ismerje meg a szakmai- és képesítővizsgáink alapkövetelményeit, amelyek mentén munkánkat végezzük! Hasznos információkat talál a megújult szakmák képzési és vizsgáztatási követelményeiről.

Nyilatkozatok vizsgáztatásban résztvevőknek

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Igen, szükségesA névjegyzékek egymástól függetlenek. A Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont a saját névjegyzékeiben szereplő személyeket bízza meg a későbbiekben a vizsgáztatási feladatokkal. 

Igen, elegendő egyszer jelentkeznie. Az online pályáztatási rendszerünkben egyszeri jelentkezéssel a vizsgáztatói és a feladatkészítő szakértői névjegyzékekbe is bekerül pályázati anyaga, amennyiben mindkét névjegyzékbe jelentkezni kíván. 

Szkr. 272.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint: „A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.” 

A vizsgáztatói névjegyzékbe a 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet (Szkr.) 134.§ (2) (3) bekezdésében foglaltak alapján lehet pályázni. „134.§ (2) Az ágazati alapoktatásban és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 

a)technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,

b)szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.” 

A pályázathoz bármilyen számítógéppel készített friss önéletrajzot beküldhet, amelyből egyértelműen kiderülnek a személyes adatok, iskolai végzettségek, munkahelyek és egyéb más képességek, kompetenciák.  

Igen, legalább érettségi végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. 

A vizsgáztatói névjegyzékbe a 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet (Szkr.) 134.§ (2) (3) bekezdésében foglaltak alapján lehet pályázni. „134.§ (2) Az ágazati alapoktatásban és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 

a)technikumbanszakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, 

b)szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.” 

Lehetek-e mérési tag a szakmai vizsgán, ha az adott tanévben nem tanítottam az adott szakmában?

Szkr. 272.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint: „A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.” 

Milyen végzettséggel lehet pályázni vizsgáztatói névjegyzékbe kerüléshez?

A vizsgáztatói névjegyzékbe a 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet (Szkr.) 134.§ (2) (3) bekezdésében foglaltak alapján lehet pályázni. „134.§ (2) Az ágazati alapoktatásban és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 

a)technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,

b)szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.” 

Milyen típusú önéletrajzot küldjek a pályázathoz?

A pályázathoz bármilyen számítógéppel készített friss önéletrajzot beküldhet, amelyből egyértelműen kiderülnek a személyes adatok, iskolai végzettségek, munkahelyek és egyéb más képességek, kompetenciák.  

Milyen igazolást fogadnak el a szakmai gyakorlati idő igazolására?

Szakmai gyakorlati idő igazolását jelentkezési űrlapon található nyilatkozat kitöltésével és / vagy 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás csatolásával tudja megtenni. 

Nincs diplomám. Nyújthatok be pályázatot vizsgáztatói névjegyzékbe kerüléshez?

Igen, legalább érettségi végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. 

A vizsgáztatói névjegyzékbe a 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet (Szkr.) 134.§ (2) (3) bekezdésében foglaltak alapján lehet pályázni. „134.§ (2) Az ágazati alapoktatásban és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 

a)technikumbanszakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, 

b)szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.” 

Vegye fel a kapcsolatot!

Segítségre van szüksége?