FAR Regisztáció - Belső képzésre és vizsgára

Személyi igazolványnak megfelelően töltse ki!

"*" a kötelező mezőket jelöli

Születési ország (csak akkor adja meg, ha NEM Magyarország)
Születési helye (Város)*
YYYY dash MM dash DD
Legmagasabb iskolai végzettsége*
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adataim a valóságnak megfelelnek, személyes adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kaptam (Adatkezelési tájékoztatónk elolvasható a honlapunkon), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 21. §-ban előírt adataim a jogszabályi kötelezettség alapján való kezelését, valamint a törvény 15.§ alapján történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését elfogadom. Megadott adataim a jogszabályi felhatalmazás időszakát követő kezeléséhez visszavonásig hozzájárulok.*
Elolvastam és elfogadom az Általános képzői adatszolgáltatási tájékoztatót.*
A törvény értelmében a résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt a Vizsgaközpont, amelyet - tekintettel arra, hogy a szerződés nem tartozik a törvény 13. § (2) bekezdés hatálya alá - ráutaló magatartással tesz meg. A 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 6:5 § (3) bekezdése alapján a ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a címzett tudomásszerzésével válik hatályossá. Az előbbiekre hivatkozással, amennyiben a jelentkező 3 napon belül nem jelez vissza e-mail formájában, hogy NEM kíván részt venni a belső képzésen, akkor a Vizsgaközpont és a képzésben résztvevő személy között létrejön a felnőttképzési szerződés.*