Pályázati felhívás a Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont vizsgáztatói, feladatfejlesztő szakértői névjegyzékbe jelentkezésre

A Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott feladatainak ellátásához Vizsgáztatói- illetve Feladatfejlesztő szakértői névjegyzékeket hoz létre, melyhez a regisztráció pályázat útján történik.

A szakképzés megújításával egyidejűleg a vizsgáztatás rendszere is megváltozott: a 175 alapszakma szakmai vizsgáit, ahogyan a szakmai képesítő vizsgákat is független, akkreditált vizsgaközpontok szervezik és bonyolítják le.

Az alapszakmák központi interaktív vizsgáit kivéve, a jövőben a projektfeladatok vizsgafeladatait (korábbi megnevezése a szóbeli és gyakorlati vizsga volt) a Vizsgaközpontunk névjegyzékében lévő feladatfejlesztő szakértők írják, illetve felkérésünkre elkészítik a képesítő vizsgák írásbeli feladatsorait is.

Várjuk szakmai tanárok és vállalati gyakorlati szakmai emberek jelentkezését a Vizsgáztatói- illetve Feladatfejlesztő szakértői névjegyzékünkbe!

A Vizsgaközpontunk budapesti és Budapest környéki helyszíneken szervezi vizsgáit.

A pályázó írásban bármikor visszavonhatja a pályázatát a vizsgakozpont@fszf.hu-ra címezve.

A Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatfejlesztő szakértői névjegyzékbe való bekerülés folyamata

 1. A jelentkező kitölti a
  • Jelentkezési űrlapot,
  • hiánytalanul feltölti a megadott dokumentumokat és
  • elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat feltöltése.

 1. A Vizsgaközpont az adatfeldolgozás után értesítést küld a jelölt számára a pályázata elbírálásáról.
 2. Sikeres pályázat esetén a jelentkező bekerül a Vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy feladatfejlesztő szakértői névjegyzékébe.
 3. A vizsgaközpont akkreditációját követően kerül kitűzésre a vizsgáztatói-, illetve szakértői képzések időpontja.
 4. Az Erkölcsi bizonyítványt a képzés sikeres elvégzése után, az első megbízás alkalmával kérünk.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll:

 • vizsgafelügyelő,
 • mérési feladatokat ellátó tag,
 • értékelési feladatokat ellátó tag.

A szakmai vizsga szabályszerűségéért a vizsgafelügyelő felel, akit a vizsgákra a területileg illetékes gazdasági kamara delegál. A vizsgabizottság mérési- illetve értékelési feladatokat ellátó tagját, a Vizsgaközpont, mint vizsgaszervező kéri fel, az általa kialakított és gondozott Vizsgáztatói névjegyzékből. 

Az akkreditált vizsgaközpontok által szervezhető szakmai vizsgák fajtái:

 • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
 • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái, – a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái

Pályázat Vizsgáztatói névjegyzék mérési/értékelési feladataira

A vizsgáztatók feladatai a szakmai és képesítő vizsgákon feladatköröknek megfelelően:

 1. A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében, az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját,
  • ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit.
 2. A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét, melyben végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
  • az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.
 • A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés. (Szkr. 134. § (2) és (3) bek.)
 • Minimum 3 év szakmai tapasztalat (oktatói vagy szakmában töltött idő). Az aktuális vizsgára történő megbízás későbbi feltételei:
 • A vizsgáztatói névjegyzékben való jelenlét.
 • Pártatlanság: A vizsgáztató, a vizsgázó szakmai felkészítésében, illetve szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, illetve a vizsgáztató nem hozzátartozója a vizsgázónak. (Szkr. 272. § (4).)
 • Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (Csak mérési tag esetében követelmény).
 • Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka. (Csak mérési tag esetében követelmény).

(Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka a felkérésnek.)

 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.
 • A Vizsgaközpont által szervezett vizsgáztatói képzésen való részvétel (legkésőbb az első megbízása előtt) és annak megújítása 3 évente – jogszabályváltozáskor minden esetben – feladatokkal kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító képzésen kell részt venniük.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati dokumentáció beadására kizárólag elektronikus úton történik a 

 • jelentkezési űrlap kitöltésével,
 • dokumentumok csatolásával, 
 • nyilatkozatok elfogadásával, 
 • küldésgombra kattintással.

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos

Pályázat Szakértői névjegyzék feladat-fejlesztői feladatra

A szakértői tevékenységek:

 • Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.
 • Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgákra.
 • Projektfeladatot véleményező szakértő képesítő vizsgára.
 • Képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.
 • Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.
 • Írásbeli feladatot véleményező szakértő képesítő vizsgákra.

A Szakértői adatbázisba való bekerülésnél előnyt jelent:

Szakmai vizsgára projektfeladatot készítő szakértő, valamint képesítő vizsgára írásbeli– és / vagy projektfeladatot készítő szakértő esetében:

 • Felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképzettség vagy
 • Felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés vagy 
 • Legalább érettségi végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés.
 • Legalább 3 év oktatási és / vagy vizsgáztatási és / vagy szakmai tapasztalat.
 • A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik.

Szakmai, illetve képesítő vizsgára projektfeladatot véleményező szakértő esetében képesítő vizsgára írásbeli feladatot véleményező szakértő esetén:

 • Felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképzettség vagy
 • Felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés vagy 
 • Legalább érettségi végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés.
 • Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat.
 • Legalább 3 év oktatási és / vagy vizsgáztatási és / vagy szakmai gyakorlat.
 • A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság / Felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Az aktuális vizsgafeladatra történő megbízás későbbi feltételei:

 • A szakértői névjegyzék való jelenlét 
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.
 • A vizsgaközpont által szervezett szakértői feladatfejlesztő képzésen való részvétel (legkésőbb az első megbízása előtt) és annak megújítása 3 évente – jogszabályváltozáskor minden esetben – feladatokkal kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító képzésen kell részt venniük.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati dokumentáció beadására kizárólag elektronikus úton történik a 

 • jelentkezési űrlap kitöltésével,
 • dokumentumok csatolásával, 
 • nyilatkozatok elfogadásával, 
 • küldésgombra kattintással.

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos