Pályázati felhívás a Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzékbe jelentkezésre

A Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott feladatainak ellátásához Jegyzői névjegyzékeket hoz létre, melyhez a regisztráció pályázat útján történik.

A szakképzés megújításával egyidejűleg a vizsgáztatás rendszere is megváltozott: a 175 alapszakma szakmai vizsgáit, ahogyan a szakmai képesítő vizsgákat is független, akkreditált vizsgaközpontok szervezik és bonyolítják le. 

Várjuk jegyzői gyakorlattal rendelkezők jelentkezését a Jegyzői névjegyzékünkbe!

A Vizsgaközpontunk budapesti és Budapest környéki helyszíneken szervezi vizsgáit.

A Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzékbe való bekerülés folyamata

 1. A jelentkező kitölti a
  • Jelentkezési űrlapot,
  • hiánytalanul feltölti a megadott dokumentumokat és
  • elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.

Legalább érettségi végzettséggel kell rendelkeznie. Előnyt jelent korábbi szakmai vizsgá(ko)n szerzett jegyzői tapasztalat, ezért kérjük az önéletrajzban a jelentkező térjen ki korábbi jegyzői munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is.  Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását.

 1. A Vizsgaközpont az adatfeldolgozás után értesítést küld a jelölt számára a pályázata elbírálásáról.
 1. Sikeres pályázat esetén a jelentkező bekerül a Vizsgaközpont jóváhagyott Jegyzői névjegyzékébe.
 1. A vizsgaközpont akkreditációját követően kerül kitűzésre a jegyzői képzések időpontja.
 1. Az Erkölcsi bizonyítványt a képzés sikeres elvégzése után, az első megbízás alkalmával kérünk.

Az akkreditált vizsgaközpontok által szervezhető szakmai vizsgák fajtái:

 • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
 • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái, – a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái.

A vizsga jegyzőjének feladatai:

A vizsga jegyzője a vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el:

 • vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
 • összesíti a vizsga részeredményeit,
 • kitölti és vezeti a törzslapot,
 • kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,
 • elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
 • felelős a törzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért, gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről.

 

Az aktuális jegyzői vizsgafeladatra történő megbízás későbbi feltételei:

 • A jegyzői névjegyzékben való jelenlét
 • Pártatlanság: a jegyző nem hozzátartozója a vizsgázónak
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.
 • A vizsgaközpont által szervezett jegyzői képzésen való részvétel (legkésőbb az első megbízása előtt) és annak megújítása 3 évente – jogszabályváltozáskor minden esetben – feladatokkal kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító képzésen kell részt venniük.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati dokumentáció beadására kizárólag elektronikus úton történik a 

 • jelentkezési űrlap kitöltésével,
 • dokumentumok csatolásával, 
 • nyilatkozatok elfogadásával, 
 • küldésgombra kattintással.

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos